Няколко портрета. Колеги

0044_esquer_dop

0044_dop2