Пролетна фото сесия с Михаела

Михаела_79_dop

На фона на града

Вятър_dop

Вятър

на покрива_dop

Вятър на покрива

Дружба_dop

На фона ж.к. Дружба

комбинирана_dop

На покрива, в черно-бяло