Есенни мотиви

"Червена брада"

“Червена брада”

Диви плодове

Диви плодове

Старата ива

Старата ива

Рекичка

Рекичка

Есенен лист

Есенен лист

Пътека в парка

Пътека в парка

Гъба

Гъба

Бръмбърче

Бръмбърче – Кардинал

Диви плодове

Непознати Диви плодове