морски рак

Такива са различни …

таралеж

Таралеж

петнистен гущер

Петнистен гущер

костенурка

Костенурка