селски път

Снимки с мобилния телефон – “Буря”

селски път

Селски път

черният облак

Черният облак

вятър

Вятър

начало

Начало