роза есенна

Есенни рози

червена роза, октомври

Червена роза, октомври

увехнала роза

Увехнала роза

красавица роза

Красавица-роза

октомври розова роза

Розова роза,октомври

червана роза есен

Есенна червена роза