Какво е портретът?

Портрет (от френски portrait – изображение) е художествено, артистично и идентично изображение на човек в статично положение. То може да е рисунка, фотография или описание на литературен герой. Най-важното при портрета е лицето и неговото изражение. Целта е не само да се пресъздаде външна прилика с модела но и да се улови душевното му състояние и дори да се предаде характера му.

Съществуват портрети:

Според броя на изобразените лица: единичен, двоен и групов.
Според жанра: скулптурен, живописен и графичен.
Според композицията: глава, глава и раменен пояс, до поясна фигура, цяла фигура.
Според положението на главата: анфас, три-четвърти, полупрофил и профил.
Според пола и възрастта: мъжки, женски, детски и животни.
Автопортрети: Особен вид портрет е автопортретът, когато даден художник или фотограф създава портрет на самия себе си. Артистът постига това с използването на обикновено огледало.

Портретът като жанр в изобразителното изкуство е известен още от античността.

С момента откакто е изобретен и популяризиран фотоапаратът се появи портретната фотография

Портретната фотография има за цел заснемането на портрет на даден човек или малка група от хора, обикновено представящ ги в добра светлина. Както и другите видове портрети, фотографския портрет се съсредоточава обикновено върху лицето и неговото изражение, отразяващо вътрешното настроение. Тя е по-евтина и по-достъпна технология от портретната живопис и  затова много популярна .