Колаж

Колаж (от фр. collage) е техника в изобразителното изкуство, при която различни фрагменти, напр. текст, цветни хартии, изрезки от вестници и т. н. изграждат картинното пространство. Често колажът се смесва с различни живописни техники. За основатели на колажа считат Пикасо и Брак, но кой от тях е изобретил този стил първият не е установено.

Фото колаж е монтиране на снимка с компютърна програма. Използва се, за да се направи една снимка от две или повече, за карикатури, в рекламата, в модата и др. Преди навлизането на цифровата фотография и компютрите също са правени колажи по аналогов метод, като фотографите са налагали негативите и диапозитивите един върху друг и после са копирали снимките на фото хартия.

използвани материали: http://art.blog.libvar.bg ;  http://bg.wikipedia.org